הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

1 ביולי 2018, 8:28 michael grunebaum ערך את רקע
1 ביולי 2018, 8:19 michael grunebaum ערך את רקע
17 ביוני 2018, 11:54 michael grunebaum עודכן החלטת ממשלה, צעדים לישום 61א ושומרי דרך, 25.6.17.pdf
17 ביוני 2018, 11:52 michael grunebaum צרף את החלטת ממשלה, צעדים לישום 61א ושומרי דרך, 25.6.17.pdf ל-רקע
17 ביוני 2018, 11:48 michael grunebaum העביר את החלטת ממשלה, צעדים לישום 61א ושומרי דרך, 25.6.17.pdf אל Background
17 ביוני 2018, 11:24 michael grunebaum העביר את החלטת ממשלה, צעדים לישום 61א ושומרי דרך, 25.6.17.pdf אל bg
17 ביוני 2018, 11:23 michael grunebaum צרף את החלטת ממשלה, צעדים לישום 61א ושומרי דרך, 25.6.17.pdf אל רמה עליונה
17 ביוני 2018, 11:22 michael grunebaum מחק קובץ מצורף החלטת ממשלה, צעדים לישום 61א ושומרי דרך, 25.6.17.pdf מ-רמה עליונה
17 ביוני 2018, 11:08 michael grunebaum צרף את החלטת ממשלה, צעדים לישום 61א ושומרי דרך, 25.6.17.pdf אל רמה עליונה
27 במאי 2018, 4:26 michael grunebaum ערך את רקע
27 במאי 2018, 4:01 michael grunebaum ערך את רקע
27 במאי 2018, 3:59 michael grunebaum ערך את רקע
27 במאי 2018, 3:58 michael grunebaum ערך את רקע
27 במאי 2018, 3:54 michael grunebaum ערך את רקע
27 במאי 2018, 3:34 michael grunebaum ערך את רקע
27 במאי 2018, 3:31 michael grunebaum צרף את זובור בתותחנים ובחיל האויר 25.5.18.pdf ל-bg
27 במאי 2018, 3:31 michael grunebaum צרף את זובור בבסיס חיל האויר בנבטים 25.5.18.pdf ל-bg
27 במאי 2018, 3:28 michael grunebaum ערך את רקע
24 ביוני 2014, 1:52 michael grunebaum יצר את bg
24 ביוני 2014, 1:51 michael grunebaum מחק את home/bg
24 ביוני 2014, 1:45 michael grunebaum ערך את רקע
24 ביוני 2014, 1:45 michael grunebaum יצר את רקע
24 ביוני 2014, 1:37 michael grunebaum ערך את רקע
24 ביוני 2014, 0:42 michael grunebaum ערך את home/bg
23 ביוני 2014, 23:41 michael grunebaum מחק את home/bg